De opwarming van de aarde zorgt ervoor dat we wereldwijd steeds meer nadenken over hoe we onze energievoorziening kunnen vergroenen. Voor de uitwisseling van groene energie zitten we echter vaak nog steeds vast aan een door de overheid gereguleerd systeem. WePower wil dat probleem oplossen en de manier waarop groene energie wordt opgewekt en verkocht veranderen.

WePowerWat is WePower?
In de Whitepaper van WePower wordt direct duidelijk dat het de ontwikkelaars van het product om een hoger doel te doen is: “WePower is opgericht om de manier waarop energie wordt opgewekt en gedistribueerd te veranderen. Het WePower team is al een aantal jaren op de markt en gedurende die periode werd duidelijk dat we achterblijven met de adoptie van hernieuwbare energie. Dit is niet omdat we niet verlangen naar een schoner leven en de wereld niet willen verbeteren voor toekomstige generaties. Het komt door de huidige bottlenecks in de markt, die de ontwikkeling van hernieuwbare energie vertragen. Er zijn teveel schakels tussen producenten en gebruikers van hernieuwbare energie. Uiteindelijk draaien de klanten op voor die kosten.”

Kortom: WePower wil de directe handel tussen opwekkers van duurzame energie en de gebruikers ervan stimuleren en de aankoop ervan zo makkelijker en goedkoper maken. Om het huidige systeem te doorbreken ontwikkelt ze een platform gebaseerd op blockchain technologie. Via dat platform kunnen opwekkers van groene energie zelf tokens uitgeven. Die tokens staan voor de door henzelf opgewekte energie. Door de uitgifte van die tokens kunnen deze opwekkers direct energie verhandelen met verbruikers. WePower sluit aan op het netwerk in de landen waar ze actief is, waardoor de betreffende opgewekte energie ook daadwerkelijk energie geleverd kan worden.

Wat kun je met de token?
WePower geeft de WPR uit. Deze token speelt een belangrijke rol in het ecosysteem van WePower en geeft twee rechten aan de eigenaren ervan. Ten eerste hebben die voorrang bij het aankopen van via het platform uitgegeven tokens. Ten tweede wordt 0,9% van de via het platform uitgegeven tokens automatisch verdeeld onder de eigenaren van WPR-tokens. Die kunnen ervoor kiezen om de tokens in te zetten voor hun eigen energievoorziening, of ze via het platform weer te verkopen.

Hoe ziet de roadmap eruit?
Het WePower-idee stamt van januari 2017. De afgelopen periode is door het team gebruikt om dit verder uit te werken en deze ICO te organiseren. Afgelopen zomer wist WePower al een eerste klant aan zich te binden en ontwikkelde ze een premature versie van het platform. In maart van volgend jaar wil het team het platform lanceren en in mei moet de eerste connectie met het daadwerkelijke energienetwerk er liggen. WePower wil in augustus van dit jaar live in Spanje en in oktober moeten dan Portugal en Duitsland volgen. De eerste uitkering van bonus-tokens aan de eigenaren van WPR staat in september van dit jaar gepland.

Waarom deze ICO?
Het ontwikkelen van het platform moet worden gefinancierd. Deze ICO heeft als doel die financiering rond te krijgen.

Wat zijn de details van deze ICO?

Totaal uitgegeven coins Nog onduidelijk. De hardcap ligt op 35 miljoen dollar. Vlak voor de start van de ICO wordt op basis van de koers van de Ether bepaald hoeveel WPR er wordt uitgegeven.
Coins in de verkoop 55% van het totale aantal WPR
Prijs Voor 1 Ether krijg je 4.000 WPR
Bonus Tot de softcap van 5 miljoen USD wordt bereikt, ontvang je 4.600 WPR per Ether.
Dividend Ja. 0,9% van de via het platform uitgegeven tokens worden verdeeld onder de eigenaren van WPR.
Data Van 1 februari tot en met 15 februari

Video
In de onderstaande video legt het team van WePower uit hoe het platform werkt.


Meer weten?

Hoewel Icoblog.nl zelf volledige zeggenschap heeft over de redactionele inhoud van de bovenstaande content, ontvangt zij wel een vergoeding voor het schrijven van een artikel over deze ICO.